Keel × tehnoloogia

Keeletehnoloogia võimaldab inimkeelsele suhtlusele läheneda kiiresti arenevate tehniliste vahenditega ja saada ootamatult huvitavaid tulemusi. 

Mu praegune põhitegevus on EKI uue sõnastikusüsteemi Ekilex arendus, mistõttu on siinsed teemad leksikaalsete ressirsside poole kaldu. Veidi on siiski alles ka varasemaid huvisid, nt keelekorraldus, sest keeletehnoloogia annab sinnagi väärt sisendit.

Ekilex

Eesti keele ressursse

Tulemusi

Muud

Arvi Tavast