Keelt saab mõõta

Keeles on olemas seaduspärasused ehk normid, näiteks et sagedasemad sõnad on enamasti lühemad, et sõnad “koju” ja “tulema” esinevad mõnikord koos, või et omastav kääne sõnast “lammas” on pigem “lamba” kui “lammase”. Need on seaduspärasused nagu igal teiselgi alal, näiteks füüsikas, et õunad kukuvad puu otsast alla. Neid on võimalik mõõta ja statistiliste või masinõppe meetodite abil modelleerida.

Arvi Tavast