Miks keel töötab?

Keeleline suhtlus on üllatavalt töökindel. Ühest küljest õpime keelt kogu elu, kusjuures lapsena väga kiiresti, mis tähendab et suhtlejate keelemudelid on vältimatult erinevad. Teisest küljest on keeles sõnu palju vähem kui nendega tähistatavaid nähtusi. Selline muutlik ja ebatäpne süsteem ei tohiks kuidagi töötada – aga näe töötab, mõnikord täitsa mõistame üksteist. Kuidas on see võimalik?

Arvi Tavast